Skip to main content

Het Teamkompas

teamkompas teaminzichtHet Team Kompas met de verschillende teamrollen is een praktisch instrument voor teamontwikkeling. Het wordt ingezet om teams efficiƫnter en effectiever te laten samenwerken.

Een Team Kompas Rapport wordt opgesteld door onze JTI Certified Practitioner. Hij maakt hierbij gebruik van de JTI voorkeursprofielen van alle teamleden.

Het Team Kompas is gebaseerd op twee modellen: 'The Elements of Work' en 'The Chain of Work', en vormt een aanvulling op de typetheorie van C.G. Jung. Het Team Kompas is onderdeel van een reeks publicaties van OPTIMAS Organisational Psychologists uit Noorwegen, die expertise hebben opgebouwd in diverse aspecten en toepassingen van de Jungiaanse typetheorie.

Uitgangspunten

Ons begrip van teamwerk en hoe teams zich kunnen ontwikkelen, stoelt op twee fundamentele vooronderstellingen:

  • Mensen zijn verschillend.
  • Elk individu is uniek in zijn of haar persoonlijkheid en voorkeuren.
  • Mensen ervaren bepaalde taken verschillend.
  • Dezelfde taak kan door verschillende mensen op verschillende manieren worden benaderd en uitgevoerd.

Samengevoegd kunnen deze verschillende persoonlijke kenmerken en benaderingen van taken een compleet en evenwichtig team vormen.

Teamrollen

In dit model worden persoonlijkheidsvoorkeuren omgezet in acht verschillende teamrollen. Iedere voorkeur is gerelateerd aan drie specifieke teamrollen die logischerwijs en voorspelbaar goed passen bij het desbetreffende voorkeurstype.

Door te werken met het Team Kompas als aanvulling op het inzicht verkregen uit je Jungian Type Index, krijgt iedere deelnemer inzicht in de rollen die hij of zij van nature het gemakkelijkst kan vervullen binnen het team.

Belangrijke vragen om te stellen zijn:

  • Sluit dit aan bij de werkelijke situatie?
  • Hoeveel tijd besteed je aan welke rol?

team kompas certified 2

De inzichten die het Team Kompas biedt, kunnen als basis dienen om rollen en taken binnen het team te herverdelen, met als doel optimale resultaten te behalen met minder inspanning.

Teaminzicht Contact

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen neemt u contact op met Iwan Nijkamp T. 06 -523 261 47 iwan@intalentenverbinden.nl