Skip to main content

Samenwerken in teams

Samenwerking:

Teamleden moeten leren effectief samen te werken, hun sterke punten te benutten en complementair te zijn aan de sterke punten van anderen. Het bevorderen van een cultuur van samenwerking is belangrijk.

Vooropgesteld, een betere samenwerking is wat ons betreft geen doel op zich voor teamontwikkeling. Natuurlijk is het prettig wanneer de samenwerking soepel verloopt maar het resultaat van die samenwerking is wat telt.

Zinvolle inzichten

Toch blijkt het keer op keer zinvol dat teams Inzicht krijgen in hoe ze eigenlijk samenwerken of misschien hooguit samen werken. Tijdens een TeamINzicht-traject ontstaat inzicht in de bestaande patronen binnen een team, waarbij het de vraag is of deze bevorderlijk of juist belemmerend zijn voor een goede samenwerking.

In eerste instantie zijn het ware eye-openers wanneer het team de spiegel voorgehouden wordt. Het doel is echter dat jullie als team vervolgens zelf patronen onderkennen en bespreekbaar maken. Dan hebben we het over teamontwikkeling!

Lees hier wat onze opdrachtgevers vertellen.

Teaminzicht Contact

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen neemt u contact op met Iwan Nijkamp T. 06 -523 261 47 iwan@intalentenverbinden.nl