Skip to main content

Deep Motivational Drivers - DMD's

Deep Motivational Drivers "Nieuwe inzichten voor persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling en communicatie (in teams)".

at logo

Bij Teaminzicht maken we bij verdiepingstrajecten gebruik van de ActionTypes Approach. Een van de onderwerpen uit de ActionTypes Approach zijn DMD’s - Deep Motivational Drivers.

Ontstaan van DMD's

Geïnspireerd door het Japanse Seïtai ontdekte ActionTypes grond­legger Ralph Hippolyte dat individuele drijfveren van mensen zijn verbonden met de functionele bewegingen van de vijf lumbale wervels (L1-5) en dat deze fysiek zijn te testen aan de hand van de tonus rond de wervelkolom. Hij noemde dit Deep Motivational Drivers - DMD's. De toepassing van Deep Motivational Drivers in combinatie met het motorisch voorkeursprofiel van iemand noemen we het ActionTypes profiel van iemand. Deze benadering biedt mensen zeer interessante inzichten voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Om veranderingsprocessen te bewerkstelligen is het inspi­reren vanuit, en kunnen inspelen op de individuele drijfveren van mensen belangrijk. Voor het activeren van DMD's is de gesproken taal en hoe deze ervaren wordt erg belangrijk.  

DMD's - Statische drijfveren en Dynamische drijfveren

Ieder mens blijkt over een statische drijfveer en een dynamische drijfveer te be­schikken. De dynamische drijfveer vertelt waar iemand voor gaat, de statische drijf­veer hoe de persoon informatie wil ontvangen of ervaren om de vonk over te laten slaan en in beweging te komen. Iedereen heeft een intrinsieke en een extrinsieke drijfveer. De DMD's hebben een verband met de mentale functies zoals we die kennen vanuit de Jungiaanse typologie en ActionTypes. 

De statische drijfveren;

  • Understanding
  • Anchoring

De Dynamische drijfveren;

  • Relation
  • Competition
  • Projection

Hoe bepaal je Deep Motivational Drivers - DMD's ?

Deep Motivational Drivers, of DMD's, worden geïdentificeerd door het observeren van spierspanning (tonus) rond de wervelkolom tijdens en direct na het uitvoeren van specifieke oefeningen. Deze bepaling gebeurt in samenwerking met een ActionTypes Practitioner, die getraind is in het toepassen van de ActionTypes Approach.

Het testprotocol omvat het uitvoeren van een reeks functionele bewegingen. Na elke beweging wordt de geteste persoon gevraagd om tegen de practitioner te duwen op een specifieke manier. Een verhoogde tonus, die duidt op een actieve DMD, wordt herkend aan een merkbaar toegenomen kracht tijdens het duwen. De geteste persoon ervaart dit zelf.

Specifiek worden de vijf lumbale wervels (L1-5) geactiveerd op spierspanning. Uit de tests blijkt dat bij ieder persoon twee van deze vijf bewegingen resulteren in een toename van de tonus, terwijl bij de andere drie bewegingen de tonus niet of veel minder sterk waarneembaar is.

De twee bewegingen die een significante toename in tonus veroorzaken, vormen de indicatie voor de specifieke DMD's van de geteste persoon. 

Teaminzicht Contact

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen neemt u contact op met Iwan Nijkamp T. 06 -523 261 47 iwan@intalentenverbinden.nl