Skip to main content

Jungian Type Index

Een belangrijk onderdeel van de teamINzicht programma's is de Jungian Type Index, JTI. De Jungian Type Index - JTI is een persoonlijkheidsvragenlijst bestaande uit 56 online in te vullen vragen die je helpt om je persoonlijke voorkeuren inzichtelijk te krijgen. Persoonlijke uitleg van de JTI en je voorkeuren geeft niet alleen inzichten in je eigen voorkeur maar ook in de voorkeur van anderen. De JTI geeft inzicht in de verschillende fasen, waarin je je voorkeuren ontwikkelt en gebruikt.

De Jungian Type Index wordt voorafgaand aan de teamsessie ingezet bij alle deelnemers. Een uitgebreide individuele terugkoppeling van de JTI geeft de deelnemers zelfinzicht en richting voor persoonklijke groei. Met de uitkomst van de JTI geven we je handvaten om samenwerking en communicatie met anderen te verbeteren. Uitgangspunt : Er is geen goed of fout!  Het gaat slechts om voorkeuren.

Persoonlijke terugkoppeling Jungian Type Index, JTI

De JTI vragenlijst wordt online ingevuld en de terugkoppeling zal altijd in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Het gesprek is altijd vertrouwelijk en de voorkeuren van iemand worden slechts met toestemming van diegene gedeeld met anderen. De terugkoppeling van de JTI duurt gemiddeld zo'n 2 tot 2,5 uur. Ook is het natuurlijk mogelijk om een vervolggesprek te plannen na de eerste terugkoppeling. Wilt u meer weten over de Jungian Type Index (individueel) - JTI en de tarieven, neemt u dan contact met Iwan Nijkamp op. T. 06 - 523 261 47

Rapportages Jungian Type Index, JTI

In de uitvoerige rapportage van een JTI profiel vindt je veel informatie over je persoonlijke voorkeuren. Daarbij komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde;

  • De dynamiek binnen jouw voorkeurstype
  • Dominante functie (je sterkste voorkeur), de Hulpfunctie, de Leerfunctie en de Ondergeschikte functie
  • Communicatie
  • Leerstijl
  • Werk, Werkomgeving en potentiĆ«le sterktes
  • Werkstijl
  • Teamrollen, welke rollen binnen een team hebben vanuit de JTI je voorkeur en interesse.
  • TeamINzicht en de Jungian Type Index - JTI

De JTI vormt de basis voor de teamINzicht sessies met het team. De inzichten vanuit de verschillende JTI voorkeuren in het team bieden veel aanknopingspunten voor een leerzame, nuttige maar zeker ook inspirerende dag met het team.

Accreditatie Jungian Type Index - JTI

Iwan Nijkamp is geacrrediteerd voor de JTI sinds 2008. In 2017 volgde hij de leergang Diepe Motivationele Drijfveren (DMD's) en de Leergang praktisch trainen en coachen met ActionTypeĀ®. De inzichten vanuit deze leergangen vormen een prachtige aanvulling op de JTI en zorgen met name door de inzichten vanuit de (top)sport coaching voor extra inspiratie bij de deelnemers.    

Inloggen gebruikers

Teaminzicht Contact

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen neemt u contact op met Iwan Nijkamp T. 06 -523 261 47 iwan@intalentenverbinden.nl