Skip to main content

Jungian Type Index

De Jungian Type Index, JTI, is een methodiek die mensen op een positieve manier inzicht geeft in hun persoonlijke voorkeuren, zodat duidelijk wordt waarom ze op een bepaalde manier communiceren, conflicten aangaan of vermijden, hoe ze met stress omgaan of veranderingsprocessen beleven. 

 De JTI methodiek bestaat uit het invullen van een gevalideerde (JTI) vragenlijst door de deelnemer én een onderzoekend feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner. Zonder feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner heeft de uitkomst van de vragenlijst geen waarde en kan er geen betrouwbaar voorkeursprofiel gegeven worden! Er mag dan geen betekenis aan de uitkomst gegeven worden.

Het doel van de JTI is dat mensen zichzelf en anderen beter begrijpen, zodat ze bewuster en optimaal kunnen functioneren. JTI kan o.a. worden gebruikt voor loopbaanontwikkeling, teamontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en conflictbeheersing. 

JTI is net als veel andere instrumenten die gebruikt worden op het gebied van leiderschapsontwikkeling, teambuilding, loopbaanbegeleiding en educatieve counseling gebaseerd op de typologie van Jung.

Wat zijn voorkeuren?

Een voorkeur gedefinieerd worden als: ‘Wat je naar alle waarschijnlijkheid geneigd bent om te doen wanneer je volledig vrij bent in je keuze.’ Voorkeuren zijn elementen van de structuur van de psyche; figuurlijk gesproken, dragende muren van de persoonlijkheid.

 • Zijn voorkeuren aangeboren of aangeleerd?
 • Liggen ze vast of zijn ze veranderbaar?

Er bestaan geen definitieve en eenduidige antwoorden op vragen als deze, maar voor ons allemaal geldt dat we onze voorkeuren ontwikkelen in interactie met de wereld waarbij we persoonlijke ervaring opdoen met wat wel en niet werkt en wat wel en niet goed voelt voor ons.

In dit dynamische veld van interactie ontwikkelen de voorkeuren zich en kristalliseren ze uit. Voorkeuren zijn dragende fundamenten van de psyche. We ontwikkelen onze voorkeuren in interactie met de buitenwereld. Veranderingen in voorkeuren zijn over het algemeen onderhevig aan een langdurig proces.

JTI Vragenlijst en feedbackgesprek

De vragenlijst bestaat uit 56 vragen. De vragen zijn ontworpen als een gedwongen keuze tussen tegengestelde polen en doet een beroep op de voorkeur waarmee men zich het best identificeert. Een voorbeeld van een vraag:

 • Ik hou ervan om tijd voor mezelf te hebben, maar krijg vaak meer energie door met mensen om te gaan en dingen met hen te doen.
 • Ik hou ervan om met mensen om te gaan, maar krijg vaak meer energie door alleen te zijn of alleen met mijn dierbaren.

De uiteindelijke score is geen kwantitatieve schaal. Het instrument meet hoe uniek de persoon reageert ten gunste van de ene of de andere kant van de betreffende dimensie. De JTI heeft dus betrekking op de duidelijkheid van de persoon in de perceptie van zijn voorkeur. Niet hoe de persoon is!

Feedbackgesprek door JTI Certified Practitioner

voorkant rapportage jti

Een feedbackgesprek met een JTI Certified Practitioner is altijd een onderdeel van de JTI. Zonder feedbackgesprek heeft de uitkomst van de vragenlijst geen waarde en kan er geen betrouwbaar voorkeursprofiel gegeven worden. Er mag in dat geval geen betekenis aan de uitkomst gegeven worden.


Rapportage

Nadat de vragenlijst is afgenomen en er een persoonlijk feedbackgesprek heeft plaatsgevonden, ontvangt de cliënt van de JTI Certified Practitioner een uitgebreide, rapportage waarin dieper ingegaan wordt op de uitleg en betekenis van de voorkeuren. 

Boek - Inzicht in Jungiaanse Typen

boek typologie jtiBij de vragenlijst hoort een boek: Inzicht in Jungiaanse Typen. Dit boek gaat dieper in op de betekenis van de vier dimensies en volgt Jungs gedachtegang hierbij. Alle 16 Typen worden verder uitgediept in het boek. Iedere deelnemer aan onze teamtrajecten ontvangt na afloop van het individuele gesprek een digitale versie van dit boek. 

Wat kan ik met JTI?

De JTI geeft inzicht en handvatten als het gaat om bijvoorbeeld leerstijlen, drijfveren, communicatiestijl, conflicthantering, natuurlijke kwaliteiten en aandachtspunten. 

Door de JTI als instrument in te zetten en kennis over voorkeurstype toe te passen wordt onder ander het volgende bereikt:

 • Een beter begrip in de diversiteit onder mensen
 • Een beter inzicht in drijfveren en motieven van zichzelf en van anderen
 • Het begrijpen van eigen behoeften en die van anderen
 • Het begrijpen van eigen emoties en die van anderen
 • Het spreken van verschillende 'talen', afhankelijk van het voorkeurstype waardoor het makkelijker is bij de ander aan te sluiten
 • Het verbeteren van teamprestaties
 • Inzicht geven in de meest passende werkomgeving

Toepassingsgebieden zijn o.a.:

 • zelfkennis en ontwikkeling
 • keuze van opleiding, beroep, loopbaan
 • individuelebegeleiding
 • relatietherapie
 • ontwikkeling van communicatie en wederzijds begrip tussen mensen
 • probleemoplossing en conflictbeheersing
 • verbetering van samenwerking en psycho-sociaal klimaat op de werkplek
 • onderwijs en leren
 • verbetering van leiderschap en management
 • teambuilding

Wat is JTI niet?

De JTI is geen test! 
Het is belangrijk om de uitkomst ervan niet te zien als de enige waarheid maar om deze te gebruiken als hulpmiddel voor het begrijpen van verschillende voorkeuren.

De essentie van typentheorieën, zoals de JTI, is dat ze mensen indelen in een relatief klein aantal brede categorieën. Deze categorisatie maakt ruimte voor persoonlijke nuances; het erkent dat, hoewel twee personen binnen hetzelfde type bepaalde kenmerken kunnen delen, zij in veel andere aspecten van elkaar kunnen verschillen. Deze benadering erkent de complexiteit en uniekheid van elk individu, terwijl het toch een gestructureerd kader biedt om bepaalde persoonlijkheidskenmerken te begrijpen.

jti certified practitioner 1

Iwan Nijkamp van Teaminzicht is sinds 2008 gecertificeerd en geaccrediteerd voor het werken met de Jungian Type Index (JTI) en het TeamKompas.

Daarnaast is hij Certified ActionTypes Practitioner, wat hem kwalificeert om met de ActionTypes Approach te werken. De ActionTypes Approach biedt een verdieping op de JTI door de koppeling te maken tussen cognitie, motoriek en de bewegingen van een persoon.

Door onze natuurlijke sterktes en voorkeuren te benutten en te ontwikkelen, kunnen we onze identiteit, bewustzijn en sociale vaardigheden vergroten.

Teaminzicht Contact

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen neemt u contact op met Iwan Nijkamp T. 06 -523 261 47 iwan@intalentenverbinden.nl