Skip to main content

teaminzicht logo trans wit

Inzicht, vertrouwen, durven, verbinden, groeien!

Bij TeamINzicht geloven we in 'werkgeluk voor iedereen' en streven we ernaar om teams effectiever te laten werken en individuele groei te bevorderen.

Onze programma's worden ontworpen om inzicht te verschaffen op verschillende thema´s, te inspireren, hands-on ervaring te bieden en deelnemers vaardiger te maken. Onze persoonlijke aanpak is de sleutel voor het snel opbouwen van vertrouwen en vormt een veilige basis om te komen tot effectievere teams en individuele groei.

Onze aanpak omvat een scala aan elementen, waaronder het begrijpen van persoonlijke gedragsvoorkeuren, het analyseren van groepsdynamiek, het verkennen van ActionTypes en Deep Motivational Drivers, het gebruiken van Het Teamkompas , en speciale aandacht voor het benutten van de aanwezige talenten binnen het team.

Maatwerk 

Onze programma's zijn maatwerk, afgestemd op de doelen die vooraf besproken worden en kunnen variëren van inzichtsessies tot meerdaagse programma's en jaartrajecten.

Uw doel?

Vertrouwen

Vertrouwen

Ontdek de impact van begrip op het onderlinge vertrouwen en de teamdynamiek.

Lees verder

Samenwerking

Samenwerking

Ontdek de impact van begrip op effectieve samenwerking, teamprestaties en resultaten.

Lees verder

Resultaat

Resultaat

Ervaar de impact van begrip op doelgerichtheid en de uiteindelijke resultaten.

Lees verder

Processen borgen

Wij vinden het belangrijk om de ingezette processen te kunnen borgen en bieden vervolgsessies aan. Veel opdrachtgevers kiezen voor een vervolg én verdieping met TeamINzicht. Wij werken met vaste trainers, dat werkt het best voor het vertrouwen en de continuiteit!

Voor wie is Teaminzicht ?

teamkompas teaminzichtVoor iedereen die samen met zijn team wil werken aan één of meer van de volgende thema's; 

  • Vertrouwen
  • Duidelijkheid
  • Samenwerking
  • Communicatie
  • Aanspreken
  • Inspiratie
  • Resultaat

Exclusief voor deelnemers

Deelnemers aan onze programma's krijgen na afloop van het programma toegang tot het afgeschermde gedeelte van onze website met extra informatie over alle teamrollen en de voorkeurstypes binnen het eigen team.

 

Inloggen gebruikers

Teaminzicht Contact

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen neemt u contact op met Iwan Nijkamp T. 06 -523 261 47 iwan@intalentenverbinden.nl